Макензен и Србија

Свакакве глупости се данас могу наћи и то понекад писане и од ученијих људи а […]

Антон Лудвиг Аугуст фон Мекензи

Кризни шпајз

Те 2014. године сам провео једно време истражујући која храна може дуго да се чува […]

Један домаћински шпајз, у овом случају забор, соба за чување хране укопан испод земље

Псеудоанонимност

Нема безбедности на интернету, ако неко баци пик на вас и хоће да вас прати- […]

Безбедно окружење је важно за сваки облик битисања, укључујући и онај на интернету

Екранирање

По својој природи ми смо електромагнента бића и сав окружујући свет је такав. Имамо своје […]

Скица из једног старог патетнта који показује слојеве електромагнентне заштите

Стваралачка класа

Постоје различите поделе друштва, ми смо учили ону марксистичку о радницима, капитлиатима и слично, друге […]

Они који раде и стварају, срце сваког друштва

У име

Било је то деведесетих година, стојимо у реду у пошти, гомила нас, кад један чича […]

Страдање због грехова