Колективно зло

Аристотелова мисао их никомахове етике је да је човек суровији од било какве животиње, дакле […]

Зло се појачава у маси