Бехтерев

Психијатар Владимир Бехтерев је имао веома дуго искуство у медицинској пракси и у царској руској […]

Владимир Бехтерев