Вибрације тела

Често људи помињу фреквенције, таласе, вибрације па ћу овде навести само неке, нама важне. Сама […]

Било како отуђивање од окружујуће природе из које потичемо значи болест