Писмо Стаљина

Данас смо сведоци једном ужасавајућем односу у школама према учитљима и степен изопачености понекад поприма […]

Позната фотографија Стаљина који пише за радним столом, можда не пише баш ово писмо које се овде помиње али је бар подлога за причу

Отац сину

Нема сумње да живимо у оном што су наши мудри стари називали последњим временима. Све […]

Отац мора бити узором и водити примером