Фарадејев виски

Године 1881, Никола Тесла је почео са службом у Будимпешти, у телефонском предузећу. Следеће године […]

Фарадејев виски