Основни закони људске глупости

 Седамдесетих година прошлог века, италијански економист Карло М. Чипола написао је есеј ‘Основни закони људске […]

Основни закони људске глупости