Резонатор

На овај дивни дан 2018. године, из калупа сам извадио први примерак пасивног торзионог резонатора. […]

Пасивни торзиони резонатор, први јул 2018. године, само што је урађен

Сребрно ткање

Недавно сам од другара добио један леп поклон, капу за главу са сребрним влакнима. Немачке […]

Капа са сребрним влакнима у себи, о којој је овде реч

Екранирање

По својој природи ми смо електромагнента бића и сав окружујући свет је такав. Имамо своје […]

Скица из једног старог патетнта који показује слојеве електромагнентне заштите