И даље исто

Обрни окрени, ништа се у људској свести није променило већ дуже време. Ти назови господари […]

Етијен де ла Боеси