Успон пропагандисте

Да ли је интелектуалац могућ у свеопштем успону безначајности као сведочанству о распршеним садржајима моћи? […]

Класична борба система моћи који укључује и рад пропагандисте за потребе истих