Искоростен

Искоростен је једна од наших древних престоница, а налази се 150 километара од Киева. Близу […]

Само можемо да претпоставимо да је и Искоростен овако изгледао