Кодирање говора

Биле су то деведсете године прошлог века, свратим ја код мог друга у комшилуку, на […]

Универзални код написан у СССР 1956. године