Магнетосфера

Негде око 1900. године Никола Тесла је поставио теорију да нискофреквентни таласи могу да дођу […]

Магнетосфера