Горки у Србији

Тридесетих година је, преко Београда, у Врњачку Бању стигао и писац Максим Горки (1868-1936). Дошао […]

Горки у Србији