Интелектуална својина

Седамдесетих година прошлог века, нематеријална добра су чинила 17% укупне вредности, а данас је удео […]

Непоштовање нечије имовине а поготово интелектуалне, је узроковало да многи умни људи побегну из Србије