Писмо Стаљина

Данас смо сведоци једном ужасавајућем односу у школама према учитљима и степен изопачености понекад поприма […]

Позната фотографија Стаљина који пише за радним столом, можда не пише баш ово писмо које се овде помиње али је бар подлога за причу

Обелиск у Сербину

У периоду од 5500 година пре Христа, први записи који су настали на обелиску у […]

Обелиск у Сербину