Суноврат

У нашем детињству и читавог живота једна реч нас је увек пратила- криза. Приметан је […]

А неко нас сво време посматра и смеје се...