Бубота

Постојао је давно обичај који је описао Вук Караџић, а то је бубота, који је […]

Кажњавање ђака је у тзв. напредној Европи било прилично сурово и тај се обичај пренео и на Србију