Марксизам

Творац научног социјализма Карл Маркс (1818-1883) је у студентским данима припадао тајној секти сатаниста, која […]

Маркс и његово најпознатије дело Капитал