Српска масонерија

Масони су обавијени велом тајне и за њих се сматра да стоје иза важних догађаја […]

Београд има доста објеката са обележјима масона