Смисао

Смисао то је веза између тога шта ти радиш са твојим личним вредностима и потребама. […]

Смисао