Свет наопако

Култура смрти у веку технологија добија на новој снази и све је очигледнији пораст исте. […]

Свет наопако