Писмо Стаљина

Данас смо сведоци једном ужасавајућем односу у школама према учитљима и степен изопачености понекад поприма […]

Позната фотографија Стаљина који пише за радним столом, можда не пише баш ово писмо које се овде помиње али је бар подлога за причу

Марија Јудина

Рођена 9. септембра 1899. године, у градићу Невељу, на североистоку земље, Марија Јудина је уписала […]

Марија Јудина

Ракија спаја људе

На конференцији у Техерану, Стаљин је понудио свог савезника Черчила јерменском коњаком (фотографија тог дешавања) […]

Ракија спаја људе