Спасење

У овим стресним временима се опет јавља питање спаса и спасења. У зависности од групе […]

Приказ спаситеља Христа, који својом мудрошћу и духовним силама може да донесе спас