После Тита Тито

Тито некада обожаван и оплакиван а након тога проказан и негиран, данас поново постаје омиљен. […]

Титова фотографија која је красила многе домове, школе и службене просторије у СФРЈ... а можда и сада?