Зебра

Зебре које ми виђамо на улицама уопште нису измишљотина новијег датума већ оне сежу још […]

Зебра из доба Рима очувана до данашњих дана