Цена знања

Има више деценија како сам ступио у преписку са неким војним архивима из САД, требала […]

Илустрација све казује