Писмо Стаљина

Данас смо сведоци једном ужасавајућем односу у школама према учитљима и степен изопачености понекад поприма […]

Позната фотографија Стаљина који пише за радним столом, можда не пише баш ово писмо које се овде помиње али је бар подлога за причу

Бубота

Постојао је давно обичај који је описао Вук Караџић, а то је бубота, који је […]

Кажњавање ђака је у тзв. напредној Европи било прилично сурово и тај се обичај пренео и на Србију