Свет наопако

Свет наопако

Свет наопако

Култура смрти у веку технологија добија на новој снази и све је очигледнији пораст исте. Доказана је у некадашњим и садашњим облицима тоталитаризма и изобличење ума је свеприсутно. Постали смо строго контролисана заједница заснована на убиственим уценама. Живот свих људских бића са естетским димензијом, бива потискивана. И ни један од хуманистичких покрета није променио човека. Морална пустиња света је и у томе да живимо упоредо са злом и банализујемо смрт.

Срећко Брадић

Поновљен текст од 29. јануара 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *