Ромб

Ромб, једна честа шара

Ромб, једна честа шара

Ромб као соларни симбол, постоји од древних времена у нашој култури и има пуно значења. Он може бити годишњи циклус, земља, плодност, женска правила, световни приказ жене, продужетак живота. У зависности од положаја на шари, може да означава и место где обитава душа. Код нас је доста био примењиван на народном везу а код других нама братских народа, прилично и на одећи. То је било посебно приметно код жена и мајки које су то носиле од тренутка када су остајале у другом стању.

Радост кад једеш са столњаку са симболима где преовладава ромб

Радост кад једеш са столњаку са симболима где преовладава ромб

Постојале су четири варијације ромба које су биле на одећи, у начелу на рукавима и грудима, и то је означавало промене у животу и неумитност одласка са овог света. Та пролазност времена је приказивана променом облика у шари, где су садржане косине и троугласти облици. Један варијација се носила од рођења па најдаље до осме године, када је био замењен другим моделом а да би касније био замењен још једноставнијим, везен само црним концем. У позном добу, жене су носиле то извезено у танком низу и на белој тканини.

Моћни пасивни заштитни психотронски уређај, са шаром ромба на себи

Моћни пасивни заштитни психотронски уређај, са шаром ромба на себи

Такав поредак је означавао и тело као привремено пребивалиште душе и знацима на шари је означавано постепено приближавање наше душе другом свету, свету наших предака. Промене у шарама су показивале и промене соларног календара. Све укупно, ромб је симбол нашег битисања на земљи, животних промена и дома душе.

Срећко Брадић

Поновљен текст од 9. јуна 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *