Енергетске тачке и поља

Енергетске тачке и поља су била позната код код старих Словена, као и цело устројство тела и извориштем силе. Не треба бркати Изворником Силе са индијским чакрама, иако наизглед изгледају слично, разлика је велика, како у њиховом вредновању, тако у начину покретања и чишћења. Сама реч чакра потиче од наше речи Чари. Шема и распоред Изворника Силе односно 17 основних изворних тачака.

Енергетске тачке и поља

Енергетске тачке и поља

01. Вишењ; 02. Кришењ; 03. Чело; 04. Темја; 05. Јавло; 06. Горло; 07. Ладина; 08. Лад; 09. Лада; 10. Јарло; 11. Лељ; 12. Лелја; 13. Живот: 14. Исток; 15. Чрево; 16. Зарод: 16а. Хвоиј; 16б. Хорла; 17. Виј

Али наравно, то није све, сама тема је много већа, ово је само кратки опис.

Срећко Брадић

Поновљен текст од 17. децембра 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *