Теслин рентген

Нога Николе Тесле на електричном снимку урађеним на уређају сопствене израде, САД, 1896. година.

Теслин снимак сопствене ноге

Теслин снимак сопствене ноге

Следеће 1897. године Тесла је вршио испитивања са струјом и открио зраке (или шта већ), невидљиве за људско око али су они пролазили кроз предмете и откривали њихов унутрашњи садржај или грађу. То откриће Никола Тесла није патентирао и није му придао неко значење али је зато Вилхелм Рентген открио тако нешто и урадио ретнгенски уређај. Само за ту разлику што Теслин уређај није био штетан по здравље.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *