20 минута

За двадесет минута може да обавите било коју радњу, или бар многе, које вас у начелу мрзи. То је један добар начин да се борите са лењошћу и добијете на мотивацији. За то правило сам чуо давно и у питању је правило из Јапана, правило једног минута. И стварно ради посо. А то правило је веома једноставно:

До савршене равнотеже за 20 минута

До савршене равнотеже за 20 минута

✔ ко се бави спортом 20 минута дневно, не треба да брине за своје здравље.

✔ ко 20 минута посвети сређивању куће, не треба да брине о нереду.

✔ ко проведе 20 минута на побољшању концентрације, не треба да брине о стваралачкој кризи.

✔ ко нађе 20 минута дневно, да се поприча о обавезама свог мужа или жене, избећи ће неприлике у односима.

✔ ко проведе 20 мниута у ослушкивању себе и вођењу личних записа, неће патити од недостатка замисли.

✔ ко проведе 20 минута на изучавања извора зараде, неће се бојати новчане нестабилности.

✔ ко нађе 20 минута да предахне, неће га стићи премореност.

✔ ко чита поучну књигу 20 минута дневно, може да овлада неким знањем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *